Roch Hodech Eloul – 1er jour

samedi 11 août 2018
09h00

9h00 Cha’hrit Synagogue Maison Juive Dumas
9h30 Cha’hrit Synagogue Beth Yaacov

Adresse :

Synagogues Maison Juive Dumas et Beth Yaacov

Contact :

Culte
T. +41 22 317 89 07

Autres activités